Podcast: ‘Hoe innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan’ | Drug repurposing

Nieuws

Podcast: ‘Hoe innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan’ | Drug repurposing

De impact die we willen realiseren vanuit FAST is het versnellen, versterken en innoveren van de gehele keten van therapieontwikkeling, van laboratorium tot de beschikbaarheid voor de patiënt. FAST verbindt stakeholders die actief betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling, zoals onderzoekers, patiënten(vertegenwoordigers, en ondernemers groot en klein, van science parks en regelgevende instanties tot partijen die met aanvullende knowhow kunnen bijdragen aan het innoveren van de keten. In de podcast van FAST verdiepen we ons in onderwerpen waarvan FAST ziet dat we als Nederland kunnen excelleren. We informeren en betrekken innovatoren en delen kennis met hen zodat zij geïnspireerd raken om naar hun eigen rol in het ontwikkelsysteem te kijken en mogelijkheden te zien om bij te dragen aan de missie van FAST.

In deze vierdelige serie gaan we in op drug repurposing. In de eerste aflevering: ‘De potentie van drug repurposing‘ gaan onze gasten in op de potentie van drug repurposing. Teun Grooters (Arega), Peter-Bram ’t Hoen (Radboudumc, Sympatic) en Paul Smits (FAST) bespreken het potentieel van deze relatief nieuwe route voor innovatieve toepassing. Volgens hen is de potentie enorm omdat het ontwikkeltraject relatief korter en goedkoper kan zijn dan voor de traditionele innovatieve geneesmiddelen. Moderne technologie maakt snelle screening op mogelijke nieuwe toepassingen mogelijk maar tegelijkertijd blijkt dat deze route naar de patiënt toe nog vele knelpunten bevat. Een gezond verdienmodel is vaak afwezig en beperkte regulatoire mogelijkheden belemmeren nog te vaak de route van initiële vondst naar consistente beschikbaarheid voor patiënten. De beperkte succesvolle voorbeelden van drug repurposing laten zowel het enorme onbenutte potentieel als het ontbreken van een reguliere ontwikkelingsroute zien.

De volgende aflevering staat eind oktober voor je klaar. Dan gaan we met Lonneke Timmers (Zorginstituut Nederland), Marjon Pasmooij (CBG) en Jean Hermans (Bogin) in gesprek over het overkomen van knelpunten. Ook brengt FAST binnenkort een position paper uit over een gezonde business case creëren voor drug repurposing.