Pasfoto Paul Smits

Paul Smits: ‘Het ideale vehikel om ambities te verzilveren’

Columns

Paul Smits: ‘Het ideale vehikel om ambities te verzilveren’

Als lid van de FAST board zet ik samen met mijn collega’s strategische lijnen uit die nodig zijn om de visie en de ambitie van FAST te realiseren. FAST wil de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen versnellen waarbij betaalbaarheid en een betrokken patiëntparticipatie belangrijke uitgangspunten zijn. Als FAST board hebben we een aantal onderwerpen gedefinieerd die in de komende periode extra aandacht zullen krijgen, zoals zeldzame ziekten, drug repurposing, academische ontwikkeling van geneesmiddelen (incl. ATMP’s), geneesmiddelen tegen infectieziekten, medische isotopen en onderwijs op dit specifieke gebied. Op al die terreinen is FAST met verschillende Nederlandse onderzoekers en ondernemers actief. FAST is ervan overtuigd dat een nog betere verbinding tussen die partijen sterk gaat helpen in de versnelling van de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Neem bijvoorbeeld het onderwerp “zeldzame ziekten”. Binnen het Amsterdam UMC is daar al een sterke onderzoeksgroep actief onder leiding van prof. dr. Carla Hollak (Medicijn voor de Maatschappij, MvdM). In andere umc’s zijn erkende expertisecentra voor zeldzame ziekten en European Reference Networks for Rare Diseases (ERN’s) actief. Verschillende Nederlandse biotech-bedrijven en spin off’s hebben als specifiek doel om geneesmiddelen te ontwikkelen voor zeldzame ziekten. FAST wil al deze betrokkenen graag met elkaar in contact brengen zodat ze eventuele knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor met elkaar kunnen delen. De FAST-vraagbaak maakt daarbij een belangrijk onderdeel uit van zo’n verband.

We zien dan a.h.w. een nationale hub ontstaan op het gebied van geneesmiddelen-ontwikkeling voor zeldzame ziekten. Vanuit een lokaal of regionaal initiatief (MvdM in Amsterdam UMC) wordt een nationaal netwerk gebouwd waar iedereen die zich verdiept in dit onderwerp bij betrokken is. Nationale dekking is daarbij belangrijk om eventuele competitie en versnippering te kunnen transformeren naar optimale samenwerking.

Gelukkig is deze beweging al vaak bottom-up zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van de gezamenlijke onderzoeksaanvragen zoals RAREnl. We zien dat ook op het gebied van infectieziekten (InFFECT.nl). FAST heeft de ambitie om voornoemde hub’s vorm te geven bij alle genoemde speerpunten. Op het gebied van de zeldzame ziekten zijn we met een pilot gestart om zo’n hub te bouwen. Dat vraagt om zorgvuldig geformuleerde samenwerkingscontracten tussen de lokale / regionale initiatiefnemers en FAST. De eerste stapjes worden hierin gezet.

De betrokkenheid van FAST schept ook de kans om binnen zo’n hub belangrijke FAST-principes, zoals betaalbaarheid en optimale patiëntparticipatie extra aandacht te geven. De hub’s vormen dan een ideaal vehikel om de ambities van FAST te verzilveren. Zoals een optimale farmacokinetiek (verdeling van geneesmiddel over het lichaam) ervoor zorgt dat een farmacon de juiste werking op de juiste plaats heeft, zo zorgt een FAST-hub (optimale verdeling en verbinding van expertise en vaardigheden over het land) ervoor dat geneesmiddelen snel en tegen de juiste prijs beschikbaar komen voor de patiënt.

In oktober vind je op de FAST website ook de eerste aflevering van een podcast over drug repurposing. De serie wordt ingegaan op de potentie en knelpunten rond drug repurposing. In de eerste aflevering ga ik in gesprek met Teun Grooters van Arega en Peter-Bram ’t Hoen van Radboudumc en Sympatic. Binnenkort volgt een position paper die FAST met partners heeft opgesteld over het creëren van een gezonde business case rond drug repurposing. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe.

Tot snel,
Paul Smits

Pasfoto Paul Smits

Paul Smits

Bestuurslid