Versterken van Nederlandse positie in nucleaire geneeskunde

Nieuws

Versterken van Nederlandse positie in nucleaire geneeskunde

Nederland is wereldwijd een koploper op het gebied van nucleaire geneeskunde en dit veld van nucleaire geneeskunde is zich volop aan het uitbreiden. Om de voorloperpositie te behouden, de potentie van de technologie voor patiënten te realiseren en de economische waarde beter te benutten, is het belangrijk om de innovatiekracht en het verdienvermogen van het Nederlandse ecosysteem van nucleaire medicijnen te versterken. Hiervoor willen de initiatiefnemers van DECISIVE (Dutch medical istopes save lives) middelen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) inzetten.

Er wordt een grote groei verwacht in het gebruik van medische isotopen voor diagnostiek van vele ziektebeelden en behandeling van oncologische ziekten. Er is een breed scala aan tracers in ontwikkeling voor toepassing bij een grote verscheidenheid aan ziektebeelden en er zijn veel klinische studies gaande om de werkzaamheid ervan te bevestigen.

Deze innovaties worden veelal in de academie ontwikkeld en door grotere (buitenlandse) bedrijven verder ontwikkeld voor toepassing in de dagelijkse praktijk: Het Zwitserse Novartis heeft het in Rotterdam ontwikkelde Lutetium-177-dotataat op de markt gebracht, het Japanse Terumo de in UMC Utrecht ontwikkelde Holmium-166-microsferen. Daarnaast is er in september 2023 is er bijvoorbeeld besloten om te investeren in de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor (PALLAS) voor de productie van medische isotopen, het NRG FIELD-LAB opende onlangs zijn deuren en SHINE heeft plannen om een campus voor nucleaire geneeskunde te realiseren in Noord-Nederland.

De ambitie van DECISIVE is om samen met alle veldpartijen het ecosysteem van nucleaire geneeskunde vorm te geven zodat de wereldwijde koploperspositie van het Nederlandse ecosysteem versterkt wordt. Veel verschillende veldpartijen zijn betrokken bij DECISIVE en in de voorbereiding op de quickscan, als onderdeel van het NGF-proces, is nauw samengewerkt met de programmadirectie Medische Isotopen van het Ministerie van VWS. Na de positieve feedback van het RVO naar aanleiding van de quickscan, willen de initiatiefnemers nu in nauwe samenwerking met veldpartijen aan de slag met het verder ontwikkelen van de (voor)aanvraag voor het NGF.

De ambitie sluit aan bij de missie van FAST en raakt aan verschillende FAST thema’s, zoals zeldzame ziekten, personalized medicines, medische isotopen, vernieuwende methodologie en academisch gedreven ontwikkeling. Daarom organiseerde FAST samen met het ministerie van VWS en de initiatiefnemers van DECISIVE medio januari een informatiemeeting over deze NGF aanvraag in voorbereiding.

 

 

 

 

Marlous Kooijman

Adviseur