Innovatieve antimicrobiële therapieontwikkeling, stakeholders bijeen

Nieuws

Innovatieve antimicrobiële therapieontwikkeling, stakeholders bijeen

In het kader van het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe antimicrobiële middelen heeft FAST het veld bijeengebracht door een stakeholderbijeenkomst te organiseren op dinsdag 30 januari jl.. Het doel van de bijeenkomst was om betrokken partijen te informeren, samenwerking te bespoedigen, resultaten uit te wisselen en het ecosysteem te versterken. Om alle relevante stakeholders te betrekken heeft FAST de bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met VWS, NWO, ZonMw en RVO. De stakeholdermeeting bood een diepgaande verkenning van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van antimicrobiële therapieontwikkeling. Zo’n 100 mensen waren aanwezig bij de bijeenkomst, een mooie mix uit het veld: de academie, de private sector en een mix van funders, regulators en beleidsmakers.

De dag begon met een plenaire sessie, gemodereerd door Mark Wijsman. Karla van Rooijen, Directeur Geneesmiddelen bij VWS, opende de dag met een welkomstwoord, waarin ze onder andere de inzet van de overheid benadrukte voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Vervolgens deelde Gilles van Wezel boeiende inzichten in de geschiedenis en toekomst van netwerken rond antimicrobiële therapieontwikkeling in Nederland. De plenaire sessie ging verder met een presentatie over de NACTAR-call ‘Preklinische studies 2023’ door Titia Plantiga van NWO en drie hoofdonderzoekers van gehonoreerde projecten. Steven Marinus van VWS gaf een toelichting op het overheidsbeleid en de stimulering van publiek-private samenwerking op dit onderwerp via een nieuwe KIC-call voor antimicrobiële therapieontwikkeling. Vincent van Hensbergen van NWO lichtte de call vervolgens verder toe, gevolgd door Jon de Vlieger van Lygature, die de kracht van publiek-private partnerschappen in de ontwikkeling van antimicrobiële therapieën belichtte aan de hand van een aantal voorbeelden.

Daarna namen de deelnemers deel aan matchmaking-sessies, gericht op drie specifieke thema’s: i) new molecules and approaches for the development of antimicrobial therapies, ii) mechanisms of action and structure-based design en iii) new concepts and innovation in therapy development. Moderators begeleidden deze sessies met als doel deelnemers met vergelijkbare interesses in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te stimuleren. De dag vervolgde met drie break-out sessies, waarvoor deelnemers zich, net als voor de matchmaking sessies, vooraf hadden opgegeven. De sessies waren ingedeelde in de volgende thema’s: i) clinical development of antimicrobial agents, ii) opportunities for repurposing and innovations in existing antimicrobial therapies en iii) novel solutions for the prevention, diagnosis and treatment of microbial infections. Elke sessie werd deskundig geleid door ervaren moderators (Saco de Visser, Mark Wijsman en Annemiek Verkamman), wat bijdroeg aan verdieping in het onderwerp en de kans bood om in contact te komen met experts.

In de laatste plenaire sessie over internationale ontwikkelingen presenteerden Laura Piddock van GARDP en Damiano de Felice van CARB-X inspirerende perspectieven. Een levendige discussie volgde, waarin uitdagingen en oplossingen werden besproken. De dag werd afgesloten met een kort vraaggesprek tussen Mark Wijsman en Daniël Warmerdam van FAST. Hierin werd gereflecteerd op de dag, de urgentie van het onderwerp en belangrijke leerpunten besproken. Ook werd vooruitgekeken naar de toekomst van antimicrobiële therapieontwikkeling en de rol die FAST hierin kan spelen. Met een gezamenlijke toewijding om antibioticaresistentie wereldwijd aan te pakken, werden deelnemers aangemoedigd actief bij te dragen aan oplossingen voor dit urgente wereldwijde probleem.

Pasfoto Daniel Warmerdam

Daniël Warmerdam

Adviseur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl