FAST presenteert Jaarverslag 2023: Samenwerking als drijvende kracht achter innovatie in therapieontwikkeling

Nieuws

FAST presenteert Jaarverslag 2023: Samenwerking als drijvende kracht achter innovatie in therapieontwikkeling

Gedurende het afgelopen jaar heeft FAST zich ingezet voor het versterken van het ecosysteem rondom therapieontwikkeling. Als organisatie die voor en door het veld werkt, is FAST facilitator van samenwerking en bruggenbouwer tussen belanghebbenden. Het versterken van het ecosysteem waarin we opereren, heeft voor FAST prioriteit, waarbij we uitdagingen omarmen en streven naar meer internationale samenwerking.

Centraal in onze missie staat het perspectief van de patiënt, dat onze inspanningen stuurt. Enerzijds ondersteunen we innovatoren, anderzijds experimenteren we met nieuwe oplossingsrichtingen en samenwerkingsvormen. Altijd op basis van actuele casuïstiek en in samenwerking met het veld. De focus van FAST is gericht op de juiste balans tussen innovatief ondernemerschap en toegankelijke, betaalbare zorg.

Er liggen grote kansen om therapieontwikkeling te innoveren en versnellen op de volgende gebieden: drug repurposing, cel- en gentherapie, medische isotopen, zeldzame ziekten en infectieziekten. In het Jaarverslag 2023 worden verschillende trajecten binnen deze speerpunten uitgelicht.

Bekijk hier het jaarverslag 2023

Dit jaar zal FAST gericht zijn op doorontwikkeling van de wegwijsfunctie voor innovatoren. Wij breiden ons hub netwerk uit en bestendigen onze internationale samenwerking. Blijf op de hoogte van de initiatieven en vooruitgang van FAST door fast.nl te bezoeken en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Vorig jaar ontving FAST erkenning voor haar rol via een Kamerbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waarin de noodzaak van de organisatie werd benadrukt. Onlangs hebben de beide ministeries een Kamerbrief over de Voortgangsrapportage van FAST gepubliceerd. 

Pasfoto van Benien Vingerhoed-Van Aken

Benien Vingerhoed

Directeur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl