FAST Board ambitieus van start

Nieuws

FAST Board ambitieus van start

Op vrijdag 14 april is de FAST Board ingesteld. De Board zal zich inzetten voor de missie van FAST: het bevorderen van het sneller en slimmer ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van nieuwe therapieën voor patiënten op een toekomstgerichte, duurzame en betaalbare wijze. Dit is mogelijk door te experimenteren met nieuwe technologieën en methoden voor geneesmiddelenontwikkeling, -validatie en registratie.

Slagvaardig handelen

Het expertisecentrum FAST (Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development) bestaat uit een klein uitvoeringsbureau en een vijfkoppige board met toezicht vanuit het ministerie van VWS en EZK. De FAST Board bestaat uit Annemieke van Rensen, Clémence Ross-van Dorp, Paul Korte, Paul Smits en Huib Pols (voorzitter). Waarnemer vanuit ministeries EZK en VWS: Sipko Mülder. Het bureau bestaat uit algemeen directeur Benien Vingerhoed, wetenschappelijk directeur Saco de Visser, strategisch adviseur Marlous Kooijman en communicatieadviseur Soesja Demouge.

Minister Kuipers (VWS) en minister Adriaansens (EZK) informeerden eerder met een Kamerbrief de Tweede Kamer over de voortgang van FAST. Met deze Kamerbrief werd de rol van FAST verduidelijkt en vastgesteld dat jaarlijks 2 miljoen beschikbaar wordt gesteld aan FAST. Minister Kuipers: ‘FAST gaat als expertisecentrum onderzoekers en ondernemers actief in therapieontwikkeling ondersteunen. Behoeften van patiënten staan daarbij centraal en FAST zal zich inzetten om het maatschappelijke belang te verbinden aan het economisch belang. En dat hebben we hard nodig voor de therapieën van de toekomst.’

Samenhang bevorderen

FAST functioneert als een netwerk “van allen voor allen”. Het verbindt partijen die actief betrokken zijn bij het proces van (innovatieve) therapieontwikkeling, zoals onderzoekers, patiënten, en ondernemers groot en klein, van science parks en regelgevende instanties tot partijen die met aanvullende knowhow kunnen bijdragen aan het innoveren van de ontwikkelketen. Met het wegwijsloket helpt FAST innovatoren te navigeren binnen het multidisciplinaire net van innovatieve therapieontwikkeling in Nederland. Hier komt de informatie uit de werelden van zorg, wetenschap, bedrijfsleven, patiëntenbelangen en overheid bijeen. Paul Smits: ‘Door deze partijen bij elkaar te brengen en hun kennis te delen, ontsluiten we ontbrekende schakels in de keten, brengen we knelpunten in kaart en lossen we die gezamenlijk op’.

 

Toonaangevend in geneesmiddelenontwikkeling

Zo maken we Nederland toonaangevend in geneesmiddelenontwikkeling en ons land aantrekkelijk voor hoogwaardige geneesmiddelenonderzoek. Minister Adriaansens: “FAST kan er aan gaan bijdragen om Nederland toonaangevend in geneesmiddelenontwikkeling en aantrekkelijk voor hoogwaardig geneesmiddelenonderzoek te maken. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de economie, omdat deze investeringen ons ondernemingsklimaat versterken.”

Op basis van eerdere inventarisaties zijn onderstaande terreinen met name relevant waar innovatie van therapieontwikkeling noodzakelijk is. Deze terreinen lenen zich goed voor experimenten en usercases om de gewenste vernieuwing in gang te zetten:

 • Zeldzame ziekten
 • Infectieziekten
 • Drug repurposing
 • Cell-based therapies en gentherapie
 • Medische Isotopen
 • Personalised Medicine

 

Volgens FAST liggen er grote kansen om therapieontwikkeling te versterken door verbetering op een aantal punten.

 • Patiëntenparticipatie
 • Onderwijs
 • Wet- en regelgeving (regulatoire zaken)
 • Vernieuwing van methodologie (zoals ontwikkeling van humane in-vivo modellen die de geneesmiddelenontwikkeling versnellen)
 • Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en technieken (nationaal en internationaal)

 

Bekijk de trajecten waarin FAST met partners actief is op de website (www.fast.nl). Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van FAST, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.