FAST organisatie: samen en slagvaardig

FAST is een slagvaardig proactief centrum dat expertise bundelt en ontsluit, knelpunten signaleert en adresseert, samenwerking faciliteert en een dialoog op gang brengt in het gehele veld van geneesmiddelontwikkeling. Een centrum dat opereert als een netwerk voor en door het veld.

FAST functioneert als een netwerk “van allen voor allen”. Dat betreft partijen die actief betrokken zijn bij het proces van (innovatieve) therapieontwikkeling, zoals onderzoekers, patiënten, en ondernemers groot en klein, van science parks en regelgevende instanties tot partijen die met aanvullende knowhow kunnen bijdragen aan het innoveren van de ontwikkelketen.

De FAST organisatie bestaat uit een klein uitvoeringsbureau en een vijfkoppige board met toezicht vanuit het ministerie van VWS en EZK.