Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development

Het expertisecentrum FAST bevordert het sneller, slimmer, beter en goedkoper ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van nieuwe therapieën voor patiënten. Door de innovatiekracht van het Nederlandse LSH-ecosysteem te versterken dient het expertisecentrum FAST de patiënt, de gezondheidszorg in het algemeen en de economische groei in een strategisch belangrijke sector. De kracht van het expertisecentrum is gelegen in de samenwerking met patiëntenorganisaties, kennisinstellingen, zorgverleners, bedrijven en overheidsinstanties, kortom met het LSH-ecosysteem in brede zin.

Drug repurposing als snelle route naar betaalbare nieuwe behandelingen

FAST is van mening dat er goede mogelijkheden zijn om drug repurposing in te richten als snelle route naar betaalbare nieuwe behandelingen. Een uitzonderingspositie voor een generiek merk kan bedrijven en/of academische groepen stimuleren om aan drug repurposing te doen waar meerwaarde is voor patiënten, in plaats van daar waar exclusiviteit toevallig mogelijk is.

Bekijk hier de Engelse versie van de position paper. Click here for the English version.

Lees hier de position paper

De werkwijze van FAST

FAST verbindt stakeholders die actief betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling, zoals onderzoekers, patiënten, en ondernemers groot en klein, van science parks en regelgevende instanties tot partijen die met aanvullende knowhow kunnen bijdragen aan het innoveren van de keten.

Expertise in de toekomst van therapieontwikkeling

Met een uitgebreid netwerk van partners werkt FAST aan oplossingen voor complexe vraagstukken in het proces van innovatieve therapieontwikkeling en stelt expertise en advies beschikbaar binnen aandachtsgebieden. Maatschappelijke behoeften en kansen voor de Nederlandse LSH-sector zijn hierin leidend.

Innovatoren ondersteunen

FAST zorgt voor een centrale plek waar innovatoren laagdrempelig op weg kunnen worden geholpen en (regulatoire) multidisciplinaire ondersteuning kunnen krijgen.

Samenhang stimuleren

FAST zorgt voor samenhang en verbindt verschillende initiatieven op het gebied van therapieontwikkeling en voorkomt versnippering.

Kansen en knelpunten adresseren

Op structurele wijze wordt het veld bevraagd over (toekomstige) kansen en knelpunten die worden ervaren.

Verbinding leggen

FAST brengt partijen bij elkaar, niet alleen de usual suspects. We gaan op zoek naar (inter)nationale verrijking met en kruisbestuiving tussen wetenschappelijke, technologische en methodologische domeinen.

The rapidly evolving field of nuclear medicine

-
Vergadercentrum Jaarbeurs MeetUp, Utrecht