De werkwijze van FAST

FAST verbindt stakeholders die actief betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling, zoals onderzoekers, patiënten, en ondernemers groot en klein, van science parks en regelgevende instanties tot partijen die met aanvullende knowhow kunnen bijdragen aan het innoveren van de keten.

Expertise in de toekomst van therapieontwikkeling

Met een uitgebreid netwerk van partners werkt FAST aan oplossingen voor complexe vraagstukken in het proces van innovatieve therapieontwikkeling en stelt expertise en advies beschikbaar binnen aandachtsgebieden. Maatschappelijke behoeften en kansen voor de Nederlandse LSH-sector zijn hierin leidend.

Innovatoren ondersteunen

FAST zorgt voor een centrale plek waar innovatoren laagdrempelig op weg kunnen worden geholpen en (regulatoire) multidisciplinaire ondersteuning kunnen krijgen.

Samenhang stimuleren

FAST zorgt voor samenhang en verbindt verschillende initiatieven op het gebied van therapieontwikkeling en voorkomt versnippering.

Kansen en knelpunten adresseren

Op structurele wijze wordt het veld bevraagd over (toekomstige) kansen en knelpunten die worden ervaren.

Verbinding leggen

FAST brengt partijen bij elkaar, niet alleen de usual suspects. We gaan op zoek naar (inter)nationale verrijking met en kruisbestuiving tussen wetenschappelijke, technologische en methodologische domeinen.

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 | ZonMw

-
1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch