Update rondetafelgesprek Colchicine repurposing casus en oplossingsrichtingen

Nieuws

Update rondetafelgesprek Colchicine repurposing casus en oplossingsrichtingen

Op maandag 11 december organiseerde FAST op verzoek van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over de Colchicine repurposing casus. Het doel was om met direct betrokken partijen toe te lichten wat er is gebeurd in deze casus en welke lessen we daaruit kunnen trekken.

Colchicine, een ontstekingsremmend medicijn dat al eeuwen wordt gebruikt voor jicht, blijkt hart- en vaatziekten te voorkomen bij patiënten die ooit een hartinfarct hebben gehad of last hebben van vernauwde kransslagaders. Een lage dosis van het medicijn Colchicine verlaagt de kans hierop met 30%. Niet de Nederlandse bedrijven die investeerden in het onderzoek, maar een Amerikaans bedrijf heeft het middel in de Verenigde Staten (VS) geregistreerd voor de nieuwe indicatie. Inmiddels is duidelijk dat de lijstprijs in de VS 621 dollar per maand blijkt te zijn. De Nederlandse bedrijven hebben aangegeven voor deze nieuwe indicatie een meer cost-based plus prijs van 15 euro per maand zouden vragen. Vanuit Medicijn voor de Maatschappij werden de leerpunten uit deze casus toegelicht waarbij ook de oplossingsrichtingen die FAST eerder heeft aangeboden aan de minister.

Kamervragen naar aanleiding van casus
Naar aanleiding van eerdere berichtgeving in de Volkskrant Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatiënten, maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut (volkskrant.nl) zijn Kamervragen gesteld aan minister Kuipers. In de reactie werd aangegeven dat de minister een gesprek wilde met de betrokken stakeholders zodat de lessons learned van deze case meegenomen kunnen worden in de toekomst. De onderzoekers van het klinisch onderzoek in Nederland vanuit de Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), betrokken farmaceutische bedrijven TEVA en Tiofarma B.V., ZonMw en de Hartstichting die het onderzoek mede-financierden lieten hun licht schijnen op deze casus.

Behoefte aan een duurzame business case
De betrokken stakeholders uit het veld gaven aan dat er behoefte is aan een verbeterde business case voor dergelijke (vaak goedkope) geneesmiddelen. Een verbeterde business case zal bedrijven stimuleren om de nieuwe indicatie te registreren en te blijven investeren in drug repurposing. Hoewel voorgestelde EU regelgeving wellicht in de toekomst een deel van de oplossing kan bieden is ook aan de (nationale) vergoedingskant een duidelijk, voorspelbaar perspectief nodig. Zo zouden de prijzen binnen de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) -limiet binnen het huidige Geneesmiddel Vergoedingssysteem (GVS) voldoende kunnen zijn als in de wet wordt opgenomen dat Colchicine voor de nieuwe indicatie tijdelijk wordt uitgezonderd van het preferentiebeleid. In andere gevallen zou het mogelijk moeten worden dat met een goed onderbouwde (cost-based plus) prijs afgeweken mag worden van deze WGP limiet.

Het ministerie gaf aan dat er terugkoppeling komt over dit onderwerp. De veldpartijen en betrokken  stakeholders kijken met belangstelling uit naar de terugkoppeling. Ook FAST zal blijvend aandacht besteden aan drug repurposing dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan haar missie om betaalbaarheid en innovatie hand in hand te laten gaan.

Saco de Visser

Wetenschappelijk directeur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl