Workshop Innovatieve geneesmiddelen: Oplossingen voor financiering en vergoeding

Nieuws

Workshop Innovatieve geneesmiddelen: Oplossingen voor financiering en vergoeding

Op 7 december werd de workshop over “Oplossingsrichtingen voor de betaalbaarheid en vergoeding van innovatieve geneesmiddelen” georganiseerd door Mandy Segers van de NWA-route Regeneratieve Geneeskunde, in samenwerking met Daniël Warmerdam FAST. Deze workshop bracht een diverse groep experts bijeen om gezamenlijk de uitdagingen rondom financiering en vergoeding van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) te bespreken.

De workshop had als centrale doelstelling het bevorderen van een open dialoog tussen verschillende belanghebbenden, waaronder experts uit kennisinstellingen, beleidsmakers, ontwikkelaars, patiëntvertegenwoordigers en verzekeraars. In plaats van alleen de bekende obstakels te identificeren, lag de focus op het verkennen van toekomstscenario’s en mogelijke oplossingen. Deze scenario’s werden ontwikkeld door Mathijs Versteegh en Renske ten Ham met input van Wilbert van den Hout.

Scenario’s
Het eerste gedeelte van de workshop betrof de bespreking van twee financieringsscenario’s die als basis dienden voor verdere discussie.

  • Down under gets on top! – In dit scenario werd geïnspireerd door een Australisch model voorgesteld om een fonds op te richten dat beheerd wordt door academische centra. Dit fonds, gefinancierd door zowel de academische centra zelf als het Nationaal Groeifonds, beoogt veelbelovende ontwikkelingen te ondersteunen en een meer strategische benadering van investeringen te bevorderen.
  • Obligation to health – Het tweede scenario stelde voor om nieuwe financieringsbronnen te verkennen, zoals obligaties of leningen met een vast rendement, ter ondersteuning van geneesmiddelenontwikkeling. Hierbij werd de focus gelegd op maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij langere rendementsperioden werden overwogen.

Het tweede gedeelte van de workshop betrof de bespreking van twee betaalmodelscenario’s voor ATMPs.

  • Uitkomsten gedreven betaalafspraak – Dit scenario suggereert een uitkomst gedreven betaalafspraak waarbij periodiek wordt betaald op basis van vooraf geïdentificeerde uitkomstmaatregelen. De betalingen zouden plaatsvinden gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van het behalen van vastgestelde resultaten.
  • Abonnementsmodel – Het tweede scenario, vergelijkbaar met een “Netflix-model,” stelde voor om een abonnementsstructuur te hanteren, waarbij een vaste prijs per patiënt per jaar wordt overeengekomen. Dit model biedt patiënten gedurende vijf jaar onbeperkte toegang tot behandeling met de ATMP.


Discussie
Onder begeleiding van Mathijs en Renske deelden de deelnemers hun gedachten over deze scenario’s, waarbij de nadruk lag op de haalbaarheid, voordelen en mogelijke uitdagingen. Er ontstond een levendige discussie over de verschuiving van private naar publieke financiering, de effectiviteit van verschillende financieringsmodellen en de rol van de overheid in deze context.

Naar de toekomst
De workshop eindigde met het benadrukken van de noodzaak om concrete stappen te zetten en te experimenteren met de besproken benaderingen. Er was consensus over de waarde van praktijkervaringen en het belang van voortdurende dialoog tussen alle betrokken partijen.  Innovatieve geneesmiddelen staan centraal in het verbeteren van de gezondheidszorg, en de discussies tijdens deze workshop bieden waardevolle inzichten om samen te werken aan duurzame oplossingen voor de financiering en vergoeding van deze cruciale therapieën.

Pasfoto Daniel Warmerdam

Daniël Warmerdam

Adviseur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl