Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) in de praktijk, hoe wetenschappelijk onderzoek te benutten in een licentie

Nieuws

Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) in de praktijk, hoe wetenschappelijk onderzoek te benutten in een licentie

FAST werkt met de Nederlandse Federatie van UMCs (NFU) en HollandBIO, de vereniging van biotech bedrijven, en ReumaNederland aan een leidraad om onderzoekers, besturen en Knowledge Transfer Offices (KTO’s) te helpen bij valorisatie van kennis in de LSH sector volgens de Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL). De leidraad helpt de bij onderzoek en innovatie betrokken partners om in een vroeg stadium, gezamenlijk en gestructureerd in kaart te brengen wat er nodig is om specifieke kennis door te ontwikkelen tot een toepassing.

Momenteel wordt gewerkt aan de leidraad, die als aanvulling van de eerder ontwikkelde MVL-toolkit dient. De leidraad heeft als uitgangspunt het bijdragen aan de ontwikkeling tot een toepassing en kennisinstellingen een goede basis bieden om MVL principes in de praktijk te brengen. De eerder ontwikkelde MVL-toolkit geeft voorbeelden hoe dit in een licentie te verwoorden. De ‘tien principes voor MVL’ verwoorden het streven om producten gebaseerd op publiek gefinancierd onderzoek effectief beschikbaar te maken voor de maatschappij. De principes zijn sinds hun creatie in 2019 verder uitgewerkt.

Nieuwe producten ontwikkelen in de LSH sector is complex, kostbaar en risicovol. Universitaire onderzoekers, KTO’s en bestuurders hebben vaak wel een beeld van de beoogde toepassing van een vinding, maar hebben niet altijd een volledig beeld van wat er nodig is aan kennis, tijd en geld om de vinding ook daadwerkelijk door te ontwikkelen tot een toepassing. Dit kan leiden  tot misverstanden bij besluitvorming binnen de kennisinstelling. Daarnaast kan een kennislacune een obstakel vormen in het maken van afspraken met de partijen die cruciaal zijn voor een succesvolle valorisatie van de vinding, zoals bedrijven en financiers. Om dit probleem te verhelpen, werken FAST, de NFU, HollandBIO en ReumaNederland aan een MVL-leidraad.

Toepassen van de leidraad resulteert in een zo concreet en compleet mogelijke beschrijving om van kennis tot toepassing te komen. Daarmee helpt de leidraad onderzoekers, bestuurders en KTO’s om:

  • Reeds bij het ontwerp van een onderzoeksproject of -lijn na te denken over en desgewenst rekening te houden met optimale doorontwikkeling naar de beoogde toepassing. Denk hierbij aan modelsystemen, eindpunten, dataverzameling en analyse die aansluiten bij standaarden van overheden en bedrijven;
  • intern afspraken te maken over bijdragen aan de ontwikkeling van de toepassing en de mogelijke opbrengst daarvan. Denk hierbij aan materialen, apparatuur, netwerken, expertise.
  • afspraken te maken met ondernemers, investeerders en andere partners op basis van een gezamenlijk beeld over de bijdrage die van elke partner nodig is om de kennis te ontwikkelen tot toepassing. Denk hierbij aan kennis die en geld dat nodig is voor het ontwikkelen, opschalen, registreren en produceren.

Het projectteam bestaat uit Markwin Velders (Prime Life Science), Vincent van der Wel (Orfenix), Jacqueline Selhorst (ZonMw), Saco de Visser (FAST), Hugo van Rooijen (HollandBIO), Arno de Wilde (EQT LS), Corné Baatenburg de Jong (ReumaNederland), Kim Karsenberg (NFU), Joris Heus (Amsterdam UMC, mede namens de NFU), Christian Staupe (TUe, mede namens de UNl) en Ivo de Nooijer (AMLUG). Dit team stelt een eerste versie van de leidraad op. Zij zullen via hun eigen achterban en vervolgens een digitale consultatie andere partijen en partners de kans geven om hun input te geven. Daarna zullen het veld en andere belanghebbenden geconsulteerd worden.

Wil je bijdragen? We sturen je graag de concept leidraad toe zodat je het concept en het projectteam van feedback kunt voorzien. Dit kan tot 1 september. Meld je dan aan via het contactformulier van FAST!