Interessepeiling IPCEI Health

Nieuws

Interessepeiling IPCEI Health

Een IPCEI – Important Projects of Common European Interest – is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen. Binnen een IPCEI mogen overheden meer financiële steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders mogelijk is.

Binnenkort opent een interessepeiling voor een nieuwe IPCEI op het gebied van gezondheid. Zowel individuele bedrijven als consortia kunnen tot 19 april 2022 intekenen op de interessepeiling. IPCEI Health richt zich op:

  1. Innovatie en vergroening van productietechnologieën en -processen voor grondstoffen en geneesmiddelen;
  2. Innovatie op het gebied van antimicrobiële resistentie en zeldzame ziekten, alsook op het gebied van opkomende bedreigingen voor de gezondheid, voor zover deze een aanvulling vormen op HERA;
  3. Ontwikkeling van cel- en gentherapieën, met inbegrip van productieprocessen en -technologieën.

Intekenen op de interessepeiling is een voorwaarde om in een later stadium als hoofdaanvrager een aanvraag in te mogen dienen. Als je niet hebt ingetekend, dan kan je later wel aansluiten bij een bestaande subsidie aanvraag, maar is het niet mogelijk om dit zelf te doen. Mocht je projectideeën hebben die mogelijk binnen de focus van IPCEI Health vallen, dien deze dan vooral in voor de deadline van 19 april. Het format voor indiening volgt nog, maar bestaat in ieder geval uit een schets van het projectidee en contactgegevens. Zodra het portal voor het indienen van aanvragen opengaat, attenderen wij je daarop.

Op 4 april van 13:00 tot 14:30 uur organiseert RVO een webinar over IPCEI Health. De aanmeldlink volgt. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met de IPCEI Health coördinator Michelle van Wijk, via ipcei.health@rvo.nl.