Infographic efficientie in medicijnontwikkeling

KNAW pleit voor landelijke coördinatie rond medicijnonderzoek en -ontwikkeling

Nieuws

KNAW pleit voor landelijke coördinatie rond medicijnonderzoek en -ontwikkeling

Ondanks enorme wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia stagneert het aantal nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd. Vandaag bracht KNAW het advies ‘Meer efficiëntie door innovatie’ uit. In het advies geeft KNAW een analyse van de huidige uitdagingen en kansen op het gebied van medicijnonderzoek en -ontwikkeling en de rol van de (Nederlandse) wetenschap bij meer efficiëntie in dit proces.

Het volledige traject (vanaf de eerste doelwit-identificatie tot een veilig, werkzaam en toegankelijk nieuw geneesmiddel) is nog altijd kostbaar, vol hindernissen en vergt een lange adem. Nu er nieuwe uitdagingen en kansen ontstaan door innovatieve therapieën op basis van genen, cellen of weefsels (ATMP’s) is innovatie in therapieontwikkeling noodzakelijk voor de duurzame ontwikkeling van de therapeutische middelen van de toekomst.

Waar kan het efficiënter?

In haar rapport inventariseert de KNAW waar het efficiënter kan: tijdens het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, tijdens het testen van effectiviteit en veiligheid; en in het proces na markttoelating en gebruik door de patiënt. Daarbij gaat het rapport in op de mogelijkheden die de wetenschap biedt om deze stappen efficiënter te laten verlopen, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid. Ook benadrukt het rapport het belang van een patiëntgerichte aanpak gedurende het hele traject van geneesmiddelenontwikkeling.

Volgens het rapport liggen er kansen die wetenschappers nu nog onvoldoende grijpen of niet kunnen grijpen. Die liggen bijvoorbeeld op het vlak van de ontwikkeling, validatie en implementatie van nieuwe methoden. Zo stelt het adviesrapport dat tijdens de vroege ontwikkelfase van medicijnen behoefte is aan modellen met een grotere voorspellende waarde voor de klinische praktijk. Ook kunnen real-world data slimmer worden gebruikt. En de wetenschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan modellen voor eerlijke prijsbepaling. Lees het volledige rapport hier.

Coördinerend expertisecentrum

Het advies pleit voor een open dialoog tussen wetenschappers, farmaceutische industrie en regelgevers. Een coördinerend expertisecentrum kan hierbij helpen volgens de experts van het KNAW. Doel van dat centrum moet zijn samenwerking te ondersteunen, richting te geven en besluitvorming te begeleiden.

Het coördinerende expertisecentrum zou volgens KNAW gebaat zijn bij uitbreiding van FAST, geïnitieerd door ZonMw, dat zich richt op meer coherente financiering van R&D voor therapieën, en het belang onderstreept van een integrale aanpak, onderlinge samenwerking tussen belanghebbenden, tijdige erkenning van hindernissen, de noodzaak van regulatory science en de essentiële rol van onderwijs.

Samenwerking

De in het rapport geïdentificeerde uitdagingen sluiten aan op de ervaringen van ZonMw binnen programma’s en projecten op het gebied van fundamenteel en translationeel onderzoek als ook rediscovery onderzoek. FAST faciliteert beleidsmakers, financiers, (academische) kennisinstellingen en bedrijven bij hun inspanningen om onderzoek en samenwerking benodigd voor therapieontwikkeling te versterken en te versnellen. FAST richt zich hierbij in het bijzonder op het hand in hand laten gaan van innovatie en betaalbaarheid van toekomstige therapieën.

Pasfoto van Benien Vingerhoed-Van Aken

Benien Vingerhoed

Directeur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl