Analyse van het Nederlandse ecosysteem van nucleaire geneeskunde

Publicaties

Analyse van het Nederlandse ecosysteem van nucleaire geneeskunde

Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van radiofarmaca voor diagnostiek en behandeling van patiënten. Het veld heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen gekend, die leiden tot nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en veranderingen in het innovatie ecosysteem. FAST draagt bij door stakeholders bijeen te brengen, het veld in kaart te brengen en verder te versterken.

In nauwe samenwerking met de kwartiermaker medisch isotopen (Wim Oyen) die is aangesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, liet FAST het huidige veld in kaart brengen en analyseren. Door een SWOT-analyse uit te voeren van het nationale ecosysteem van nucleaire geneeskunde werd er beeld gevormd van de sterktes en zwaktes van het veld.

In het rapport wordt geconcludeerd dat het Nederlandse innovatie ecosysteem voor nucleaire geneeskunde een sterk ecosysteem is dat veelbelovend is en internationaal bekend is. De sterke punten van het innovatie-ecosysteem voor nucleaire geneeskunde zijn de volledigheid in termen van actoren, de hoogwaardige – en in sommige opzichten zelfs unieke – faciliteiten, de internationale verbondenheid en reputatie, en de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. Meer samenwerking en coördinatie zullen bijdragen om het volledige potentieel van dit ecosysteem te benutten. Bekijk hier het volledige rapport

Er is meer samenwerking en coördinatie nodig om het volledige potentieel van dit ecosysteem te benutten. Coördinatie moet zorgen voor een gedeelde richting en prioritering van acties om het innovatie-ecosysteem voor nucleaire geneeskunde te verbeteren. Samenwerking – binnen de nucleaire geneeskunde, met andere medische disciplines en tussen onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, industrie en overheid – moet het ontwikkelingsproces van nucleaire geneeskunde verbeteren. Dit zijn zaken waarbij FAST een bijdrage wil leveren.

FAST draagt bij door het veld in kaart te brengen, stakeholders te verbinden, en ecosysteem te versterken. FAST onderzoekt, in lijn met de aanbevelingen uit het rapport en de eerste bevindingen van de kwartiermaker, de mogelijkheid om een hub op te richten waarin we expertises in dit veld samenbrengen. We zien kansen om, bij een relatief jong veld, het ecosysteem zo in te richten dat betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan.

Marlous Kooijman

Adviseur