Algemeen traject hero

REpurposing MEDIcines For All (REMEDI4ALL)

Terug naar overzicht
Drug repurposing

Uitdaging: nieuwe therapeutische mogelijkheden van bestaande geneesmiddelen verder brengen op terreinen waar nog onvoldoende behandelmogelijkheden zijn.

Doelstelling: Dit internationale 5 jarige initiatief – gefinancierd door de Europese Commissie – wordt geleid door EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine). Het betreft een samenwerking van 24 Europese partners en heeft als doel om een duurzaam Europees innovatieplatform te bouwen om drug repurposing voor iedereen te verbeteren. Hiertoe zal het platform een complete, geharmoniseerde en toegankelijke waardeketen exploiteren die de wetenschappelijke, methodologische, financiële, juridische, regelgevende en intellectuele eigendomsaspecten van drug repurposing integreert in een doelgerichte en patiëntgerichte benadering. REMEDI4ALL zal partijen uit zowel de non-profit als de for-profitsector betrekken en ondersteunen. Het platform zal vier concrete repurposing producten ondersteunen in ontwikkeling naar patiënt. Ook worden Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) ingezet om nieuwe potentiële repurposing producten te vinden. REMEDI4ALL zet zich in om in een wereldwijde gemeenschap beleid en duurzame toegang te faciliteren en traint nieuwe generaties onderzoekers, clinici, patiënten, beleidsmakers, regulators en funders in repurposing tools en processen.

Project status: looptijd 2022-2027

Uitvoerder(s): REMEDI4ALL consortium onder leiding van EATRIS

Partners: ZonMw EATRIS

Rol van FAST: FAST is partner van REMEDI4ALL en ondersteunt ZonMw in de uitvoering van het werkpakket gericht op een funders forum.

Contact: https://remedi4all.org/