Algemeen traject hero

Leidraad Maatschappelijk Verantwoord Licentieren (MVL)

Bekijk hier de Leidraad MVL
Terug naar overzicht
Wet- en regelgeving

Uitdaging: Een goede voorbereiding is waardevol voor een licentieonderhandeling en kan onderhandelingen versnellen en inzicht te geven voor meer kansen voor andere tegenprestaties dan geld te vinden. Als een kennisinstelling nauwer betrokken blijft en bijdraagt aan de ontwikkeling op basis van de eigen kerncompetenties, zijn er meer typen bijdragen mogelijk. De kennisinstellingen dienen van geval tot geval af te wegen welke MVL doelstellingen relevant en haalbaar zijn en welke tegenprestaties daar tegenover staan. Dergelijke tegenprestaties kunnen leiden tot een betere invulling van de MVL principes en voor het bedrijf kan het bijdragen aan de productontwikkeling.

Doelstelling: Ontwikkelen van een leidraad voor het toepassen van MVL principes door mogelijkheden en onmogelijkheden van licenties in het LSH domein te schetsen.

Project status: De leidraad wordt medio 2023 gepubliceerd

Uitvoerder(s): AMLUG B.V.

Partners: NFU, HollandBio, ReumaNederland, ZonMw, TTOs en investeerders.

Rol van FAST: FAST is de sponsor van dit traject.

 

Resultaat: Leidraad  Maatschappelijke Verantwoord Licentiëren (MVL)