Pasfoto Paul Korte

Paul Korte: ‘FAST: Best of both worlds’

Columns

Paul Korte: ‘FAST: Best of both worlds’

In de afgelopen decennia hebben wetenschap en technologie enorme vooruitgang geboekt op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Toch blijft het aantal nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd achter bij de verwachtingen. De ontwikkeling van nieuwe therapieën is kostbaar en tijdrovend, en er zijn veel obstakels. Om deze uitdagingen aan te pakken, is nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang. Vanuit deze optiek is het expertisecentrum FAST (Centre for Future Affordable and Sustainable Therapy development) ontstaan. FAST heeft tot doel het innovatieklimaat voor therapieontwikkeling in Nederland te bevorderen. Door samen te werken kunnen we de hoogwaardige medische en farmacologische kennis en het ondernemerschap van bedrijven volledig benutten ten behoeve van patiënten.

De samenwerking tussen publieke en private partijen biedt veel voordelen.

Door de krachten te bundelen, kunnen publieke en private entiteiten hun middelen, expertise en financiering combineren, wat resulteert in uitgebreidere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze samenwerking kan leiden tot de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe medicijnen die anders niet mogelijk zouden zijn.

Samenwerking tussen publieke en private organisaties kan het proces van therapieontwikkeling versnellen. Door collectieve kennis te combineren en informatie te delen, kunnen onderzoek, klinische proeven en regelgevingsprocessen gestroomlijnd worden. Dit kan mogelijk tijd en geld besparen, wat resulteert in snellere toegang tot innovatieve therapieën.

Publiek-private samenwerkingen betrekken vaak verschillende belanghebbenden, waaronder academische instellingen, farmaceutische bedrijven, onderzoeksorganisaties en regulerende instanties. Elke partner brengt unieke expertise en perspectieven in, wat zorgt voor een bredere en meer omvattende benadering van therapieontwikkeling. Deze diverse expertise kan leiden tot betere en effectievere geneesmiddelen.

Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel  is een kostbare en risicovolle onderneming. Door samen te werken, kunnen publieke en private partners de financiële lasten delen en de risico’s beperken. Dit delen van kosten en risico’s kan bedrijven stimuleren om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, vooral voor ziekten of aandoeningen met beperkt marktpotentieel.

Publiek-private samenwerkingen kunnen ervoor zorgen dat therapieën worden ontwikkeld met de behoeften van patiënten in gedachten. Door publieke gezondheidssystemen en patiëntenbelangenorganisaties te betrekken, kan de samenwerking zich richten op het aanpakken van specifieke gezondheidsuitdagingen, het verbeteren van de toegang van patiënten tot innovatieve therapieën en het voorzien in onvervulde medische behoeften.

En last but not least draagt succesvolle samenwerking tussen publieke en private partijen bij aan de Nederlandse economie. De ontwikkeling en productie van geneesmiddelen creëert werkgelegenheid en draagt bij aan de economische groei. Door het innovatieklimaat te versterken, blijft Nederland concurrerend blijven en aantrekkelijk  voor internationale bedrijven en talenten.

De waarde van meer en betere samenwerking is dus evident. Dat dit in de praktijk ook altijd gebeurt, is minder evident. Regelmatig ervaar ik dat onbegrip en gebrek aan vertrouwen vruchtbare samenwerking nog in de weg zit. En dat is jammer omdat we daardoor gezamenlijk een “trust tax” betalen. We verliezen tijd aan lange procedures en gedoe en geld aan juristen en consultants.

Dat kan anders. Met een gezamenlijke visie op en gedeelde verantwoordelijkheid voor geneesmiddelenontwikkeling, productie en beschikbaarheid ten behoeve van patiënten en economie kunnen we onze tijd en geld veel beter besteden. De politiek van vandaag heeft het over de eigen schaduw heen stappen, om eindelijk de problemen in ons land op te lossen. Voor de publiek-private samenwerking zou het mooi zijn als we niet in elkaars schaduw staan maar naast elkaar. Dan genieten we allemaal van de zon en hetzelfde prachtige uitzicht.

Tot snel,

Paul Korte

Pasfoto Paul Korte

Paul Korte

Bestuurslid