Investering van 9,5 miljoen euro in Nederlandse faciliteit voor snellere ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen infectieziekten

Nieuws

Investering van 9,5 miljoen euro in Nederlandse faciliteit voor snellere ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen infectieziekten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en het Centre for Human Drug Research (CHDR) bundelden hun krachten en ontvingen een opstartsubsidie van 9,5 miljoen euro van ZonMw voor het opzetten van een Nederlandse faciliteit voor vroeg klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins tegen infectieziekten. 

De recente COVID-19-pandemie herinnerde ons eraan hoe kwetsbaar we zijn voor infectieziekten. Ook toonde de pandemie het belang aan van samenwerking tussen deskundigen uit verschillende sectoren, van een regelgevingsstructuur, en van toegang tot faciliteiten om vaccins en behandelingen te produceren en te testen. Omdat de Nederlandse regering zich bewust is van de mogelijke opkomst van nieuwe pandemische dreigingen heeft zij geld uitgetrokken om een nationale infrastructuur op te zetten om hierop voorbereid te zijn. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door een ZonMw-oproep tot het indienen van voorstellen gericht op het nemen van effectieve maatregelen om de gevolgen van toekomstige pandemieën aan te pakken en te beperken.

Toegekend voorstel
In reactie op deze oproep hebben experts op gebied van infectieziekten van vier vooraanstaande Nederlandse universitaire medische centra – het LUMC, Amsterdam UMC, Radboudumc en UMC Utrecht – hun krachten gebundeld om een voorstel in te dienen, dat door ZonMw is goedgekeurd. Het consortium wordt ondersteund door CHDR; een internationaal gerenommeerde organisatie voor vroeg klinisch onderzoek. Ingrid de Visser-Kamerling, Associate Research Director Infectious Diseases bij CHDR, legt uit dat CHDR graag hun meer dan 35 jaar ervaring in vroeg klinisch geneesmiddelenonderzoek met het consortium deelt. Het consortium wil een nationaal netwerk en een speciale infrastructuur opzetten om voorbereid te zijn op een pandemie van infectieziekten. Naast een klinische onderzoeksfaciliteit zal er een platform worden opgericht voor het uitwisselen van ervaring en kennis en het stimuleren van samenwerking tussen de universitaire medische centra en andere publieke en private partijen. De eerste stap is een haalbaarheidsstudie om de tijdlijnen, kosten en technische aspecten van het voorstel te beoordelen. Een onafhankelijke organisatie zal dit uitvoeren. Een positief resultaat van deze fase zal leiden tot de oprichting van de organisatie, gevolgd door de oprichting van het platform en de bouw van de infrastructuur.

Een platformfunctie
Het consortium zal zich richten op het versnellen van de ontwikkeling van preventieve en therapeutische producten met een wereldwijde impact. En wil de ontwikkeling van deze producten versnellen door het aanbieden van zowel faciliteiten als wetenschappelijke en regelgevende begeleiding voor ontwikkeling in de eerste fase, zoals klinische proeven met gecontroleerde menselijke infecties. Professor Meta Roestenberg, de coördinator van het consortium, benadrukt zowel de kracht van gecontroleerde experimentele infecties van mensen bij het snel beoordelen van vaccinpotentieel als de unieke ervaring die het Nederlandse academische netwerk heeft. “Door het samenvoegen van onze collectieve kennis en ervaring kunnen we een veel grotere impact hebben. Niet alleen op het gebied van pandemische paraatheid, maar ook op het gebied van wereldwijde gezondheid.”

Uitgroeien tot een samenwerkingscentrum
Het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST) is partner van het consortium en zal faciliteren in het opzetten van een nationale samenwerkingshub voor infectieziekten. “Er is een duidelijke behoefte in Nederland om de krachten te bundelen op het gebied van pandemische paraatheid en infectieziekten. FAST ziet deze ontwikkeling als een cruciale stap en draagt graag bij aan de verdere oprichting van dit platform,” aldus Benien Vingerhoed-van Aken, Director van FAST.

De partners van het consortium zullen de geïnteresseerden op de hoogte houden van de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de ontwikkeling van hun plannen.

Saco de Visser

Wetenschappelijk directeur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl