Algemeen traject hero

Position paper Sustainable Drug Repurposing

Whitepaper Sustainable Drug Repurposing
Terug naar overzicht
Drug repurposing

Uitdaging:
Bestaande geneesmiddelen bieden kansen om te worden ingezet voor nieuwe toepassingen (drug repurposing) in het bijzonder voor aandoeningen waarvoor geen of onvoldoende adequate behandelingen zijn.

In Nederland wordt o.a. via het ZonMw programma Goed Gebruik geneesmiddelen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van middelen bij een nieuwe toepassing. Dit onderzoek laat zien dat er grote potentie is om bestaande geneesmiddelen effectief in te zetten voor patiënten met een onvervulde behandelbehoefte.. De potentie van drug repurposing wordt verder onderstreept doordat deze producten in vergelijking met innovatieve vaak dure geneesmiddelen relatief snel en vaak tegen relatief lage kosten beschikbaar kunnen komen voor patiënten. Er is immers vaak al veel bekend over deze middelen en het betreft doorgaans ocrtrooiloze  geneesmiddelen met relatief lage prijzen.

Het benutten van deze beschikbare en betaalbare geneesmiddelen voor onvervulde behandelbehoeften vormt een belangrijke kans met een grote maatschappelijke waarde. Een belemmering voor het naar patiënten brengen van deze repurposed geneesmiddelen is het ontbreken van een duurzaam systeem van beprijzing en vergoeding voor deze relatief goedkope geneesmiddelen. Omdat het vaak om octrooiloze geneesmiddelen gaat hebben de aanbieder(s) te maken met risico’s en disincentives vanwege lage prijzen, niet dekkende vergoeding en het ontbreken van een exclusieve positie in een sterk competitieve marktomgeving. Deze situatie staat initiatieven enen noodzakelijke investeringen in drug repurposing in de weg waardoor het behandelpotentieel van repurposing niet maatschappelijk ten gelde wordt gemaakt en patiënten waardevolle behandelingen mislopen.

Doelstelling:

Het inzichtelijk maken en beschrijven van mogelijke robuuste beleidsoplossingen die een duurzaam business model voor drug repurposing initiatieven mogelijk maakt, inclusief een beschrijving van huidige belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen wat de overheid kan betekenen voor het wegnemen van disincentives voor repurposing binnen de kaders van toelating, prijs en vergoeding van geneesmiddelen.

Project status: Dit project is begin maart 2023 gestart en in november 2023 afgerond.

Uitvoerder(s): Finitor Consultancy voert dit project uit

Partners: TIOfarma en BOGIN

Rol van FAST: FAST is de initiator en sponsor van dit project, adviseert het projectteam en betrekt partijen in de uitvoering.

English version