Algemeen traject hero

EU benchmark klinische studies

Terug naar overzicht
Vernieuwing methodologie

Uitdaging: Het aantrekken van klinische studies is vitaal voor het behoud van de kwaliteit en het innovatieve karakter van het Nederlandse LSH-ecosysteem en de zorg. Deze zorgen namelijk voor een constante influx aan nieuwe kennis in ons systeem én kansen voor Nederlandse om de nieuwste zorg te ontvangen. Bovendien hebben klinische studies grote economische waarde door de directe investering van sponsoren van studies én mogelijke vestiging van kantoren om studies en andere werkzaamheden in Nederland uit te voeren.

Doelstelling: Doel van dit project is inzicht te verkrijgen in het Nederlandse landschap van klinische studies en een vergelijking te maken met andere landen in Europa. De benchmark zal een overzicht geven van de studies die in Nederland gedaan worden en hoe de studies zich verhouden tot andere landen in Europa. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het aantal studies in verschillende fases, het aantal deelnemers, veelvoorkomende indicaties en de doorlooptijden van klinisch onderzoek. Met deze informatie wordt gericht bekeken op welke gebieden Nederland internationaal uitblinkt, en wat we kunnen leren van andere landen.

Project status: Dit project is in januari 2023 gestart.

Partners: CCMO, VIG, DCRF, ACRON, Topsector LSH, Invest in Holland

Uitvoerder(s): Citeline UK

Rol van FAST: FAST is deel van het team van partners dat het project heeft uitgewerkt en is cosponsor.

Contact:
Erwin Vermeulen VIG, projectleider
Steven Jonis, Invest in Holland