Luchtverkeersleider

Integrale aanpak innovatieve therapieontwikkeling – FAST rapportage

News

Integrale aanpak innovatieve therapieontwikkeling – FAST rapportage

Minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer hebben op 18 december 2020 het advies Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST), opgesteld door de kwartiermakers Michel Dutrée en Saco de Visser, gezamenlijk aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met deze rapportage is ook het Actieprogramma Nieuwe kansen voor Topsector Life Science & Health aangeboden. De ministeries geven aan dat zij positief zijn over de richting die beide rapporten aangeven en zullen de komende maanden bezien aan welke voorstellen zij een vervolg kunnen gaan geven. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de kabinetsreactie op dit rapport verwacht.

FAST is een voorstel voor een nieuwe gerichte aanpak vanuit de Nederlandse overheid (ministeries van VWS en EZK) voor innovatieve therapieontwikkeling. In het samenspel tussen publieke en private belangen kan de overheid met een nieuwe impuls enerzijds investeren in een optimale omgeving en klimaat voor therapieontwikkelaars. Anderzijds kan worden geïnvesteerd in beloftevolle ontwikkelingen om deze sneller van lab naar patiënt te krijgen.

ZonMw ondersteunt het pleidooi van de kwartiermakers om therapieontwikkeling door de hele keten heen optimaal door te geleiden zodat de patiënt uiteindelijk passende therapieën tegen aanvaardbare prijs krijgt en gaat graag met de betrokken partijen hierover in gesprek.

Geïntegreerde aanpak

FAST richt zich op een geïntegreerde en gefocuste aanpak om versneld betaalbare innovatieve therapieën te ontwikkelen voor een duurzaam gezondheidsstelsel. Het vormt de benodigde verbindende schakel tussen academie, bedrijfsleven en kliniek, om nieuwe behandelingen zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen, tegen aanvaardbare kosten. Door onder andere meer samenhang aan te brengen in het versnipperde financieringslandschap wordt het innovatieproces in de volle lengte en breedte sterker gestimuleerd en worden de administratieve lasten voor aanvraag en verantwoording verlaagd.

FAST op hoofdlijnen

FAST zal zich in samenwerking met zijn partners richten op:
–    Het ontsluiten van informatie en het bijeenbrengen van relevante partijen. Door alle relevante informatie over onderzoek, infrastructuur en financiering in overzichtelijke ‘grids’ te bundelen en een breed netwerk van experts of diverse terreinen op te zetten, gaat FAST een sleutelrol vervullen als makelaar in het proces van innovatieve therapieontwikkeling;
–    Het signaleren en adresseren van knelpunten in het gehele proces van therapieontwikkeling, waaronder regulatoire barrières;
–    Het versterken van de infrastructuur (incl. incubatorfaciliteiten);
–    Het faciliteren van onderwijs op het gebied van therapieontwikkeling.
–    Het inzetten van financiering via programmering bij partnerorganisaties die bijdraagt aan een soepeler verlopend proces van therapieontwikkeling op het gebied van speerpunten waarbij innovatie, duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand gaan.

Saco de Visser

Wetenschappelijk directeur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl