Miljoenensubsidie voor PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds

News

Miljoenensubsidie voor PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds

De groeifondsaanvraag van PharmaNL is onder voorwaarden goedgekeurd door het Nationaal Groeifonds. Dit geeft een belangrijke impuls aan nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector.

PharmaNL is verheugd met de toekenning onder voorwaarden van het Nationaal Groeifonds. Met de toekenning zet PharmaNL in op het versterken en opschalen van de onderzoeksfaciliteiten en het stimuleren van het bijbehorende menselijk kapitaal. Dit betekent een belangrijke impuls die nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector zal stimuleren, en dat is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel innovatieve therapieontwikkeling als innovaties van productietechnologieën voor geneesmiddelen.

Over PharmaNL

PharmaNL is een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University / Leiden UMC, Campus Groningen, LIFE Cooperative, Pivot Park en in nauwe samenwerking met FAST. In oktober 2021 heeft het ministerie van VWS, met steun van het ministerie van EZK het voorstel PharmaNL ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het kabinet heeft op 14 april 2022 het advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds overgenomen. Dit betekent dat PharmaNL van start gaat met tachtig miljoen subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds om te investeren in onderzoeksfaciliteiten en menselijk kapitaal.

“PharmaNL is uniek. Met dit consortium bundelen we de krachten om structureel de concurrentiekracht en concurrentiepositie van de Nederlandse farmaceutische waardeketen te versterken en faciliteren we de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling, marktintroductie en beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen. Samen met stakeholders gaan we nu verder invulling geven aan de ambities van PharmaNL”, aldus Brigitte Drees, directeur Pivot Park Oss.

Pasfoto van Benien Vingerhoed-Van Aken

Benien Vingerhoed

Directeur
Do you have a question about FAST? Send an e-mail to info@fast.nl